กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยางจุ้ม ม.3 ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:48:05

บ.ยางจุ้ม ม.3 ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก_นายเฉลิม คำอุด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS