กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชมพูเหนือ ม.3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.เมื่อวานฝนตกในช่วงบ่าย สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:34:03

บ.ชมพูเหนือ ม.3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.เมื่อวานฝนตกในช่วงบ่าย สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมนึก อินทรโชติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS