กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลวกง่าม ม.5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_ สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดหลัว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:35:17

บ.ปลวกง่าม ม.5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_ สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดหลัว ไม่มีฝนตก_นายชวน ผสม

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS