กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตะโก ม.10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม.เมื่อวานฝนตกในช่วงบ่าย สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:17:42

บ.ทุ่งตะโก ม.10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม.เมื่อวานฝนตกในช่วงบ่าย สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายสมพร วังคีรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS