FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยใหญ่ ม.8 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 16 ก.ย. 2559 08:25:57

บ.ห้วยใหญ่ ม.8 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นาย ถนอม  พรหมแก้ว

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel