FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เมืองแปง ม.1 ต.เมืองปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:55:23

บ.เมืองแปง ม.1 ต.เมืองปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายดวงฤทธิ์ บุญมาลา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel