กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม สลับมีแดดเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:10:22

บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม สลับมีแดดเล็กน้อย_นายปรีชา ปัญญาวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS