กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มหาราช ม.11 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:30:58

บ.มหาราช ม.11 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นางศิริพิชญ จันน้ำท่วม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS