FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไพรอนันต์ ม.17 ต.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น วัดปริมาณน้ำฝน 75 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

วันที่ 19 ก.ย. 2559 08:47:45

บ.ไพรอนันต์ ม.17 ต.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น วัดปริมาณน้ำฝน 75 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นางสาวนันทิกานต์ นวล
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel