กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางหวาน ม.1 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฟ้าหลัว มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวัน มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 14:50:57

บ.บางหวาน ม.1 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฟ้าหลัว มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวัน มีลมแรง_นายสิทธิพร ปะหมัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS