กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางนอนใน ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 15:05:51

บ.บางนอนใน ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายประทีป คงมีศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS