กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไกลทอง ม.5 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม._บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 13:15:14

บ.ไกลทอง ม.5 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม._บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายแก้ว พูลเจริญผล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS