กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยเกษียณน้อย ม.16 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง เริ่มมีแดดออก ไม่มีฝนตก มีฝนตกช่วงบ่ายประมาณ 2 ชั่วโมง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 14:40:16

บ.ห้วยเกษียณน้อย ม.16 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง เริ่มมีแดดออก ไม่มีฝนตก มีฝนตกช่วงบ่ายประมาณ 2 ชั่วโมง_นายสีไพร หนูพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS