กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังใหญ่ ม.17 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกปรอย ๆ ตลอดช่วงเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 14:49:57

บ.วังใหญ่ ม.17 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกปรอย ๆ ตลอดช่วงเช้า_นายสมยศ ศรีคำขลิบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS