กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหวี ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. _เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:56:00

บ.บ่อหวี ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. _เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นางสมฤทัย รุ่งรุ่งเรือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS