กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบเมย ม.2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกสลับหยุด ตอนเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:23

บ.สบเมย ม.2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกสลับหยุด ตอนเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม._นางจิตรา จันทร์ทิพย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS