กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่ ม.14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม._วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:16:59

บ.ไร่ ม.14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม._วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายรุ่งทิพย์ สืบชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS