กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองศรีสุก ม.1 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้50มม.เช้านี้ท้องฟ้าหลัว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:57:37

บ.คลองศรีสุก ม.1 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้50มม.เช้านี้ท้องฟ้าหลัวเมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย_นายอนุชา สัจจะพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS