กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาเลี้ยว ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:30:22

บ.เขาเลี้ยว ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายแก้วมรกต หมายมั่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS