กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินช้าง ม.13 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 6 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:31:59

บ.หินช้าง ม.13 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 6 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายสมศักดิ์ สูธา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS