กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สำโรงเกียรติ ม.8 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:30:38

บ.สำโรงเกียรติ ม.8 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายบุญชิต พรหมนาม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS