กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไผ่งาม ม.4 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม._เช้านี้มีหมอก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:10:44

บ.ไผ่งาม ม.4 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม._เช้านี้มีหมอก ไม่มีฝนตก_นาอำนวย ใจชื่นบาน

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS