กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ม.8 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนักปานกลาง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:46:41

บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ม.8 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนักปานกลาง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก_นายสมัคร พุทธา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS