กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งพัด ม.2 ต.เขาไยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:52:09


บ.ทุ่งพัด ม.2 ต.เขาไยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_วาที่ ร.ต. กรณินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS