กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าห้า ม.5 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เมื่อวานฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:08:30

 บ.ป่าห้า ม.5 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เมื่อวานฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายทศพร บุญลอย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS