กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อ่างหิน ม.16 ต.คลองตะเครา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:48:11

บ.อ่างหิน ม.16 ต.คลองตะเครา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายพยอม ชื่นระรวย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS