กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาวง ม.10 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง สลับมีเเดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:25:47

บ.เขาวง ม.10 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง สลับมีเเดดออก_นายวรวิทย์ ทองใหญ่
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS