กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันเก้ากอม ม.6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 18:35:49

บ.โท้งสาแล ม.7 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_สภาพอากาศท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีลมแรง_นายสีพิน คำนาลักษณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS