กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แซว ม.1 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ฝนไม่ตกมา 3-4 วันแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:51:50

บ.แซว ม.1 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ฝนไม่ตกมา 3-4 วันแล้ว_นายแสง แก้วดำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS