FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งสา ม.1ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ตอนเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 14:43

บ.โป่งสา ม.1ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ตอนเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม._นายพิพัฒน์ บุญปวน
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel