กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังทอง ม.4 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้65มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:12:57

บ.วังทอง ม.4 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้65มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งเมื่อวานเมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นายประมวล ปาระมะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS