กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำพึง2 ม.7 ต.ชาตตะการ อ.ชาติตะการ จ.พิษณุโลก_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้10มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:20:54

บ.น้ำพึง2 ม.7 ต.ชาตตะการ อ.ชาติตะการ จ.พิษณุโลก_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้10มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝน_นายเม็ด เสนานุช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS