กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันติคีรี ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ฟ้าปิด ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 11:34:38

บ.สันติคีรี ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ฟ้าปิด ไม่มีฝนตก_นายพิสิธฐ์ ขัติกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS