กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยมุ ม.5 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_วันนี้ช่วงเช้ามีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. ตอนเย็นท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 18:54

บ.ห้วยมุ ม.5 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_วันนี้ช่วงเช้ามีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. ตอนเย็นท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายวุฒิชัย บุญรัตนโชค
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS