กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไฮ่ฮ้า ม.7 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ตอนเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ช่วงบ่ายมีฝนตก เย็นนี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 18:38

บ.ไฮ่ฮ้า ม.7 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ตอนเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ช่วงบ่ายมีฝนตก เย็นนี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น_นางสุวิชา วงษ์ญาติ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS