กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ถ้ำง๊อบ ม.6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันนี้ทั้งวันมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. ทำให้เกิดน้ำหลากในพื้นที่ ขณะนี้ได้ทำการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างชิด และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:32:13
 
บ.ถ้ำง๊อบ ม.6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันนี้ทั้งวันมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. ทำให้เกิดน้ำหลากในพื้นที่ บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 7 หลัง ไม่มีประชาชนได้บาดเจ็บหรือเป็นอันตราย ขณะนี้ได้ทำการเฝ้าระวัง ติดตามและประสานงานกับนายกองค์บริหารส่วนตำบล เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง_นายสมชาย ทวีอภิรดีบุญดี


IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS