กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บารีมีศรีวิชัย ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:31:26

บ.บารีมีศรีวิชัย ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_นายอุทร มีศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS