FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งแฝก ม.2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นยังไม่มีฝน

วันที่ 14 ต.ค. 2559 08:15:41

บ.ทุ่งแฝก ม.2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นยังไม่มีฝน_นายประชุม เรืองเดช
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel