FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_ขณะนี้ (16.30) วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.

วันที่ 17 ต.ค. 2559 16:38

บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_ขณะนี้ (16.30) วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม._นายคนึง ไชยธวัช
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel