กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เดลอดี ม.3 ต.หนองหลวง อ.อุ้มฝาง จ.ตาก_จากเหตุแผ่นดินไหว 3.6 บริเวณ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ประชาชนในพื้นที่ ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง สามารถรับรู้ได้ถึงเเรงสั่นสะเทือน และไม่มีความเสียหาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 11:15:43

บ.เดลอดี ม.3 ต.หนองหลวง อ.อุ้มฝาง จ.ตาก_จากเหตุแผ่นดินไหว 3.6 บริเวณ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ประชาชนในพื้นที่ ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง รับรู้ได้ถึงเเรงสั่นสะเทือน และไม่มีความเสียหาย_นายจัตุรงค์ อุทัยหิรัญทวี

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS