กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.รุ่งเรือง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 06:40:56

บ.รุ่งเรือง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายประดิษฐ์ ทองเหล้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS