กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกกรวด ม.8 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 16:00:05

บ.โคกกรวด ม.8 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายสาคร เชิดชัยภูมิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS