กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บารมีศรี ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน_วันนี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกหนา อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:14:41

บ.บารมีศรี ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน_วันนี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกหนา อากาศเย็น_นายอุทร มีศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS