กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยางชุม ม.5 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นระยะ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 14:48:03

บ.ยางชุม ม.5 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นระยะ_นายจำรูญ สะลาคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS