กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยพูล ม.7 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม._วันนี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกตลอดทั้งวัน ช่วงเย็นหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:54:52

บ.ห้วยพูล ม.7 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม._วันนี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกตลอดทั้งวัน ช่วงเย็นหยุดตกแล้ว_นายคำรณ สุรารักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS