FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยางชุม ม.5 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกช่วงเช้า และหยุดตกตั้งแต่ตอนเที่ยง

วันที่ 27 ต.ค. 2559 17:21:43

บ.ยางชุม ม.5 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกช่วงเช้า และหยุดตกตั้งแต่ตอนเที่ยง_นายธีระ หนูน้อย
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel