กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไชยราชสันติสุข ม.10 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 09:04:34

บ.ไชยราชสันติสุข ม.10 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม._นายสุทัต ชะนะฮวด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS