กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาหมี ม.6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ช่วงเย็นที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:23:14

บ.ผาหมี ม.6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ช่วงเย็นที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อย_นายสวัสดิ์ มหาปุริมกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS