กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองนา ม.6 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:05:47

บ.คลองนา ม.6 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน_นายสมบัติ นวลจันคง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS