กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สามแยก ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจงบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 220 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:19:42

บ.สามแยก ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจงบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 220 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายประยงค์ ตั้งพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS